Na začiatku bola jediná požiadavka – vybudovať indoorové školiace stredisko s imitáciou priestoru pre výškové práce a aktivity smerované k dokonalej príprave pracovníkov pohybujúcich sa vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Neskôr sa myšlienka postupne rozvíjala a k pôvodnému zámeru sa začali pridávať služby určené pre všeobecnú športovú prípravu, funkčný tréning a regeneráciu organizmu. Vízie zakladateľa tréningového centra však siahajú ešte ďalej.

Idea založenia tréningového centra TC85, ktoré v sebe spája školiace stredisko, fitness zónu a priestor na praktickú prípravu a výcvik vo výškach, pochádza od majiteľa a konateľa spoločnosti DoMo-PROTECTION, Romana Miartuša. Spoločnosť sídli v Banskej Bystrici, kde je situované aj novootvorené tréningové centrum. Zakladateľ centra približuje, ako sa myšlienka vybudovania centra zrodila, aký úžitok ľuďom prináša, ale aj to, že súčasná podoba TC85 je východiskom pre ďalšie odvážne nápady.

Nové tréningové a školiace centrum nesie názov TC85. Znie to tak trochu “technicky”. Čo si pod týmto názvom môžeme predstaviť, ako vznikol?

Základom názvu TC85 je skratka vyjadrujúca samotný priestor – tréningové centrum. Hlavné súpisné číslo 85 prislúcha k objektom vo vlastníctve spoločnosti. Tu je aj sídlo našej firmy DoMo-PROTECTION, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Spojením týchto údajov vznikol jednoduchý, výstižný, a áno, trošku technicky znejúci názov. Vyjadruje však podstatu našej práce. TC85 je výcvikové a vzdelávacie centrum pre oblasť výškových prác, ale aj voľnočasových aktivít ako je turistika, horolezectvo a ferratové lezenie. Návštevníci nájdu tréningové centrum na adrese Zvolenská cesta 85 v Banskej Bystrici.

Na Slovensku sa nachádzajú rôzne školiace strediská i centrá funkčného tréningu. Čím je unikátne tréningové a školiace centrum TC85?

TC85 je unikátne práve spojením možností vzdelávať sa, trénovať a stretávať sa na jednom mieste. Zároveň funguje na princípe nadštandardných služieb a prístupu. Takýto unikátny komplexný priestor sa v uvedenom rozsahu a zázemí na strednom Slovensku doposiaľ nenachádza. Jedinečnosť spočíva tiež v celoročnej prevádzke školiacej zóny, fitness zóny a lezeckej steny pod jednou strechou.

Exkluzivita spočíva v členstve a nutnosti požiadať o vstup prostredníctvom rezervačného systému. Kritériom pre získanie členstva je prihlásenie sa do systému a jeho následné schvaľovanie prevádzkovateľom centra. Prvú návštevu centra následne návštevník absolvuje v sprievode prideleného kvalifikovaného pracovníka. Centrum nasleduje trend tzv. klubových centier, ktoré nemajú masový komerčný charakter a nie sú preplnené. Rovnako aj v TC85 je obmedzená kapacita, aby návštevníci mohli priestory využívať čo najkomfortnejšie.

Možnosť absolvovať školenia pre práce vo výškach a tréningy bez ohľadu na počasie sa ukazuje byť skvelým argumentom na vybudovanie stálej firemnej klientely. Mení sa v procese budovania centra tento pôvodný zámer?

Východiskom pre vybudovanie zastrešeného tréningového a vzdelávacieho centra bol fakt, že ľudia pracujúci vo výškach majú voľný čas vhodný na školenie a vzdelávanie hlavne v zimných mesiacoch, resp. za nepriaznivého daždivého alebo chladného počasia. To bola pôvodná myšlienka. Postupne sme však začali uvažovať aj nad ďalšími možnosťami využitia centra.

Chceli by sme rozširovať zázemie a prinášať ľuďom mnohé športové, rekreačné, vzdelávacie a pre budúcnosť i regeneračné služby; to všetko stále pod 1 strechou. Potenciál vidíme tiež v organizovaní teambuildingových podujatí. Realizovateľnosť niektorých plánov však ukáže čas.

Našim cieľom je postupne školiť aj ľudí pre výkon voľnočasových aktivít. Často sme svedkom tragédií na trasách ferraty a jazde na bicykloch alebo kolobežkách v ťažších neprístupných terénoch. Chceme naučiť ľudí bezpečnému pohybu vo výškach a na horách. Naučiť ich správne liezť, spúšťať sa na lanách alebo v krajných prípadoch zachraňovať životy. Ľudia musia pochopiť, že nie sú zodpovední len sami voči sebe, ale aj voči svojim deťom, rodine ale možno aj úplne neznámym ľuďom ktorých stretnú práve v čase, kedy oni bojujú o život ďaleko od akejkoľvek možnosti bežného privolania záchrannej služby.

K výcviku a vzdelávaniu v oblasti výškových prác a aktivít však pritom nepatrí len nácvik samotného pohybu. Je potrebné tiež dokonale poznať techniku a spôsob používania výstroja. Ľudia si žiaľ často myslia, že ak absolvovali nákup špeciálneho vybavenia, sú dobre pripravení na pohyb v extrémnych podmienkach. Pritom im ani nenapadne, že ak napríklad ferraty absolvujú spolu s deťmi, najmä ak je v skupine len jeden dospelý, riskujú zdravie a životy tých najmenších.

Spôsob bežne používaný pri iných športoch, kedy máme dieťa v dohľade pred sebou alebo v závese za sebou, je vo výškach nevhodný. Dospelý nemá šancu v krízovej situácii zakročiť tak, aby dieťa bez ujmy danú situáciu zvládalo. Na všetky podobné situácie a súvislosti by mali byť ľudia pripravení. Našim poslaním je odovzdávať odborné vedomosti i skúsenosti s riešením nebezpečných situácií a záchranou toho najcennejšieho – ľudského života.

Pôvodným zámerom bolo poskytovať výcvikové a vzdelávacie priestory svojim zamestnancom, klientom a obchodným partnerom, vzdelávať a udržiavať v kondícii firemnú klientelu a užšiu verejnosť. Aká je vaša vízia týkajúca sa tréningového centra TC85 v horizonte najbližších rokov?

Potreba byť neustále pri výkone výškových a rizikových prác zručný a odborne vyškolený sa dlhodobo ukazuje ako veľmi dôležitá. Myšlienka zachrániť život, upevniť reakcie v kritických a nebezpečných situáciách je niečo, čo ľudia potrebujú mať osvojené, či už je dôvodom výkon zamestnania alebo voľnočasové aktivity.

Medzi naše ďalšie vízie patrí v súčasných priestoroch dobudovanie nových detských lezeckých stien a prispôsobenie budovanej ferratovej výcvikovej cesty detským hrám a aktivitám vo voľnom priestore. Samozrejme, vždy s dokonalým zaistením a pod dozorom inštruktorov! Tak, aby pobyt v našom centre bol pre nich nielen poučný, ale aj zábavný.

TC85 bude však stále výcvikovým strediskom a priestorom pre funkčný a športový tréning, nie zábavným parkom. V priebehu najbližších rokov uvažujeme tiež o prístavbe k súčasnému objektu. V ňom bude umiestnená aj samostatná cvičiaca zóna o rozlohe cca. 150 m2, kde chceme ponúknuť priestor na všeobecnú športovú prípravu a gymnastiku nielen pre deti, ale aj dospelých. Súčasťou tohto priestoru budú aj nové lezecké a bouldrové steny.

Sme rodinná firma, preto sa snažíme prostredníctvom služieb centra tiež pritiahnuť členov širšej rodiny a umožniť im pracovne sa uplatniť. Funkčný tréning by sme v budúcnosti radi pozdvihli na úroveň rekonštrukcie fyzického zdravia so zameraním na fyzioterapeutické služby.

Pri našej práci nás ženie presvedčenie, že veci sa dajú robiť lepšie a inak. Veríme, že tréningové centrum TC85 vytvorí priestor pre trénovanie, vzdelávanie a výchovu ľudí spätých s výškami. Čas ukáže, čo všetko sa podarí v priebehu nasledujúcich rokov.