Na začiatku bola jediná požiadavka - vybudovať indoorové školiace stredisko s imitáciou priestoru...